Quotes:

"Begeleiding geeft bewustwording van je eigen handelen voor de klas"

“Het gevoel van eigen bekwaamheid neemt toe door begeleiding”

“Ik heb ervaren dat goede begeleiding van levensbelang is. Iemand die niet meteen met een oordeel klaar staat, die je ruimte geeft om dingen op je eigen manier te doen,maar die je tevens op je zwakke punten durft te wijzen”

“ Startende leraren hebben het in de praktijk heel moeilijk. Ze dreigen te verdrinken. Eerst zijn ze bezig met overleven, daarna met  overwicht krijgen en vervolgens met didactisch verfijnen.”

“ Het vertrouwen van de leerkracht groeit als hij zijn ei kwijt kan bij een onafhankelijke “mentor” en dit niet van invloed is op zijn beoordeling.”

 

  • Actueel

Jan Willem Hengeveld, voorzitter Groene Golf:

‘Pak begeleiding starters eens goed op’

“Beginners komen heel moeilijk aan een baan, en als ze dan eindelijk voor de klas staan, worden ze slecht begeleid. Dat horen we bij de Groene Golf al jaren, en dat blijkt helaas ook weer uit de Startersenquête.

Als beginnende leerkracht heb je echt heel veel behoefte aan ondersteuning. Aan iemand die af en toe meekijkt in de klas en die je praktische tips geeft: hoe start je bijvoorbeeld je les goed op, hoe krijg je grip op je klas?

Maar het probleem in het basisonderwijs is natuurlijk dat veel starters in invalbanen beginnen. Voor drie maanden gaat een werkgever niet in je investeren met begeleiding. Terwijl je juist in zo’n tijdelijke baan extra behoefte aan ondersteuning hebt. Je komt binnen in een vreemde klas, je kent de leerlingen niet en die weten dat je na een paar maanden ook weer weg bent.

En áls er al een begeleider is op een basisschool, is dat de directeur of intern begeleider. Daar kun je wel terecht met je vragen, maar zij bepalen ook of je opnieuw invalwerk of zelfs een vaste baan krijgt. Dus dan durf je je als beginner niet kwetsbaar op te stellen: je wilt niet bekendstaan als iemand die bijvoorbeeld moeite heeft om orde te houden.

Ik denk ook dat basisscholen te klein zijn om goede begeleiding te kunnen bieden. De teams zijn klein en bijna iedereen staat van negen uur ’s morgens tot drie uur ’s middags voor de klas. De beste oplossing zou zijn als scholen gaan samenwerken. Als scholen binnen een bestuur of regio een onafhankelijke begeleider aanstellen, die alle starters onder zijn of haar hoede neemt. 

In het voortgezet onderwijs is het veel beter geregeld. Daar zijn de scholen groter, waardoor er ruimte is om aparte begeleiders aan te stellen. Die zijn vaak speciaal voor die taak opgeleid en weten waar je als starter tegenaan loopt. Want veel ervaren collega’s zijn zo bedreven dat ze niet meer weten waarom ze doen wat ze doen. ‘Orde houden? Dat doe je gewoon’, hoor je dan. Voor hen is het een tweede natuur geworden.

De goede begeleiding in het voortgezet onderwijs komt - cynisch gezegd - misschien ook doordat daar nu tekortvakken zijn. Dus moet je de uitval van leraren zoveel mogelijk voorkomen. Als er in het primair onderwijs een tekort aan leraren zou zijn, zou de begeleiding misschien ook beter geregeld worden. Maar ik hoop dat ons onderzoek in elk geval een impuls geeft om die begeleiding op te pakken. Het is toch altijd zonde als goede leraren verloren gaan voor het onderwijs.”