Coaching

Persoonlijke training  is een belangrijk middel voor de leerkracht bij het verbeteren van het functioneren in zowel privésituaties als op het werk.

Heb je net je opleiding aan de PABO afgerond en heb je voor het eerst een eigen groep? Of heb je al lang een eigen groep en loop je tegen je eigen grenzen aan?

Coaching kan je als leerkracht helpen om te reflecteren op je eigen handelen.

Reflectie is de mogelijkheid om tot persoonlijke groei te komen. Je wordt je als leerkracht bewust van je eigen kwaliteiten en komt tot nieuwe inzichten.

 

Inhoud

Gedurende het coachingstraject leert de leerkracht persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Daarnaast kan coaching ook een bijdrage leveren teneinde onderstaande doelen te bereiken:

 • Inzicht krijgen in het eigen gedrag en kwaliteiten; 

 • Inzicht krijgen in motivatie;

 • Innerlijke conflicten oplossen;

 • Onzekerheid overwinnen;

 • Een steuntje in de rug ervaren;

 • Veranderingen doorvoeren in het leven.

In een intakegesprek wordt de hulpvraag samen helder gemaakt en wordt een heldere doelstelling gemaakt voor het coachinsgtraject.

Een coachingsgesprek duurt 1 tot 1,5 uur.

 

Resultaat

 • Met coaching los je vaak het probleem op.

 • Coaching geeft snel resultaat.

 • Coaching is actiegericht.

 • Coaching geeft je steun.

 • Coaching motiveert.

 • Een gelukkigere leerkracht!

 

Voor wie?

Leerkrachten uit het onderwijs.

 

Kosten

De kosten van een coachinggesprek zijn 85 euro per uur exclusief btw