Klassenconsultaties 

Klassenconsultaties zijn een middel om het professioneel handelen van individuele leerkrachten te verbeteren. Samen worden persoonlijke leerpunten bepaald. Een klassenconsultatie bestaat uit een voorgesprek, observatie, een nagesprek en een verslag.
De begeleiding richt zich op leerkrachten die hun werkwijze in de groep willen verbeteren of veranderen. Ook startende leerkrachten hebben baat bij deze vorm van begeleiding.

Inhoud:

Bij klassenconsultaties wordt naar de volgende aspecten gekeken: 

  • Pedagogisch klimaat;
  • Groepsvorming;
  • Zelfstandig werkend
  • Sociale competenties;
  • Didactische structuren;
  • Pestgedrag, agressie en brutaal gedrag;
  • Regels, straffen en belonen.

 

Werkwijze

Na een gesprek met de opdrachtgever (vaak de directie van de school) volgt een gesprek met de directie (of de leidinggevende) en de betrokken leerkracht. Hierin worden de doelen van de begeleiding besproken en vastgelegd. De eigen praktijksituatie is daarbij het uitgangspunt. De leerpunten worden vastgelegd in een begeleidingscontract of een verslag.

De begeleiding kan bestaan uit een serie klassenconsultaties of coachingsgesprekken.
Afsluitend wordt in overleg met alle betrokkenen een afrondend gesprek gepland.
Het traject wordt in overleg met de opdrachtgever en de betrokken leerkracht samengesteld. 

Voor wie?

Alle leerkrachten uit het onderwijs.

Kosten

De kosten van een klassenconsultatie zijn 85 euro per uur exclusief BTW