Wil je meer weten over wat ik voor jou kan betekenen?  Neem contact op

Coaching door Wenk

Heb je -na het recent afronden van je opleiding aan de PABO- voor het eerst een eigen groep? Of sta je al langer voor de klas en loop je tegen je eigen grenzen aan?

Coaching kan je als leerkracht helpen bij het reflecteren op je eigen handelen en gedrag. Maar ook bij het bewust worden van je eigen kwaliteiten. Deze nieuwe inzichten kunnen je helpen jouw functioneren te verbeteren en meer tot persoonlijke groei te komen.

Dit kan door middel van beeldcoachingcoaching on the job of coachgesprekken.

Beeldcoaching

Bij Beeldcoaching worden aan de hand van video-fragmenten contactmomenten tussen leraar en leerlingen en klassensituaties geanalyseerd. Door het samen bekijken van de videobeelden wordt, als vanzelf, een proces van bewustwording in gang gezet. Hierbij verandert de docent zijn/haar denken over de oorzaak van de problemen. Was eerst de houding van de docent: ‘Dit is een probleemgroep, ik heb alles al geprobeerd en niets helpt meer.’? Dan verandert deze veelal in: ‘Wat is de gebruiksaanwijzing van deze groep en wat kan ik doen om deze studenten te ondersteunen en zich verder te ontwikkelen?’

De interactie, didactiek en het klassenmanagement worden hierbij met elkaar in verband gebracht. Juist door de interactie te plaatsen in samenhang met andere vaardigheden worden alternatieven uitvoerbaar.  Je leert met andere ogen kijken naar interactie tussen mensen, leert ontdekken waar interactiepatronen ondersteunend zijn en krijgt middelen aangereikt om dit bespreekbaar te maken.

Coaching On The Job

Bij co-teaching werken leerkracht en co-teacher intensief samen in de klas als gelijkwaardige personen. Centraal staat het vergoten van de handelingsbekwaamheid van de leerkracht. Co-teachen gebeurt door het geven van directe coaching in de groep, door middel van feedback aan de leraar waardoor deze snel handelingsvaardiger zal worden in situaties waar deze eerst problemen ondervond. Co-teachen is een specifieke vorm van Coaching On The Job waarmee snel resultaten geboekt kunnen worden.

Coachgesprekken

Wanneer een leerkracht behoefte heeft aan een coachingstraject zal eerst een klassenconsultatie van 45 min. plaatsvinden dat als uitgangspunt dient voor de coaching. Dit omdat ik, door de leerkracht in zijn eigen klas aan het werk te zien, meer inzicht krijg in de hulpvraag. Vervolgens zal er een coachvraag opgesteld worden en zullen met behulp van verschillende coachingsmaterialen de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden van de leerkracht verder in kaart worden gebracht. Tevens kijken we naar belemmeringen die de ontwikkeling van de leerkracht in de weg zitten. Coachgesprekken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht krijgen in motivatie, het overwinnen van onzekerheden, het doorbreken van patronen en het werken vanuit eigen kracht. Coaching is een effectieve vorm van begeleiding waarmee je snel het probleem oplost en resultaat boekt.

Wenk Trainingen is een trainings- en coachingsbureau dat zich richt op zowel de startende als de ervaren leerkracht in het basisonderwijs.