Wil je meer weten over wat ik voor jou kan betekenen?  Neem contact op

Trainingen Wenk

Training oudergesprekken

Oudergesprekken vormen een belangrijk onderdeel bij het contact tussen ouder en leerkracht. Maar hoe houd je als docent het doel van het gesprek goed voor ogen? Hoe zorg je ervoor dat je de leiding houdt en dat de boodschap goed over komt? Hoe bewaar je emotionele afstand en voorkom je dingen te zeggen die je eigenlijk niet wilt?

Allemaal zaken waar we in deze training naar kijken en mee gaan oefenen. Zo leer je bepaalde gesprekstechnieken beter beheersen. De positie van de leerkracht in de Roos van Leary is hierbij de basis van waaruit we werken.

Thema’s die in deze training aan bod komen:

  • Brengen van slecht nieuws;
  • Omgaan met weerstand;
  • De kracht van de stilte
  • Gesprekstechnieken de-escaleren en confronteren
  • Emotionele afstand bewaren;
  • Roos van Leary en het effect daarvan op de gesprekken die je voert.

Tijdens de training worden altijd acteurs ingezet bij de rollenspelen.

Het resultaat: leerkrachten gaan beter voorbereid het gesprek in, zijn zich bewust van de valkuilen in een oudergesprek en hebben “tools” gekregen om zich tijdens een gesprek staande te houden waardoor -ook moeilijke- gesprekken beter zullen verlopen. Zo ben je in staat om op een prettige, professionele manier oudergesprekken te voeren waarbij je zelf de regie in handen houdt.

Andere trainingen

Hoe creëer ik sfeer in mijn groep:

Hier krijgen leerkrachten inzicht in de dynamiek van groepsprocessen en de mogelijkheden om deze dynamiek te beïnvloeden. Er is aandacht voor het belang van klassenregels, een strak klassenmanagement en mogelijkheden en praktische tips om een positieve sfeer neer te zetten in je groep. Deze training verzorgt Wenk al een aantal jaar met veel succes! Goed om aan het begin van het schooljaar in te zetten.

Differentiëren Kan Je Leren:

Een praktische training waarbij gekeken wordt naar differentiatie vanuit de taxonomie van Bloom, het gebruik en de inzet van groepsplannen, tips en mogelijkheden voor differentiatie. We zullen diverse onderwijsleermiddelen onderzoeken op differentiatiemogelijkheden. Uitgangspunt is de leerkracht: Wat doe je al? Is dit effectief en wat wil je anders en beter?

Time Management Voor Leerkrachten:

Ervaar je ook dat jij en je collega’s te weinig uren in de werkdag hebben zitten? Ga je vaak naar huis terwijl er nog zes items op de to-do-list staan? Heb je moeite om de hele dag scherp te blijven en goed in je energie te blijven? Wenk Trainingen verzorgt de training Time Management Voor Leerkrachten. Voor velen een ochtend vol herkenning en ‘oh ja’s’. Tijdens deze training krijg je inzicht in je gedrag. En mogelijkheden, tips en trucs om dat gedrag te veranderen. Dit brengt meer energie, meer rust en structuur en meer voldoening. Je zal bewustere keuzes maken.

Trainingen bij opleidingsinstituten

Wenk Trainingen verzorgt voor diverse opleidingsinstituten bijna wekelijks onderwijsgerelateerde trainingen zoals: algemene instructiedidactiek, handelingsgericht werken, omgaan met kinderen met gedragsproblemen, feedback geven en ontvangen, effectief communiceren in teams.

Alle trainingen zijn altijd op maat gemaakt en sluiten aan bij de doelen van het team. Waar nodig zal er tijdens de trainingen gebruik gemaakt worden van acteurs.

 

Wenk Trainingen is een trainings- en coachingsbureau dat zich richt op zowel de startende als de ervaren leerkracht in het basisonderwijs.